Logo JSM

Unikajmy niepotrzebnych wydatków

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie przypomina o konieczności terminowego (tj. z góry do 15 dnia każdego miesiąca) regulowania opłat czynszowych, tak aby nie narażać się na naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu opłat.

Odsetki ustawowe (za opóźnienie w regulowaniu opłat czynszowych) Spółdzielnia nalicza na podstawie § 97 oraz § 98 Statutu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odsetki ustawowe wynoszą:

  • od 8 września 2022 r. do 6 września 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 12,25% w stosunku rocznym,
  • od 7 września 2023 r. do 4 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 11,50% w stosunku rocznym,
  • a od 5 października 2023 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,25% w stosunku rocznym.

Terminowo regulując opłaty czynszowe unikamy niepotrzebnych, dodatkowych wydatków.