Szopena15

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szopena 15

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Śródmieście II informuje, że w dniach:

09.12.2020 r. w godz. 8.00 do 15.00

oraz

10.12.2020 r. w godz. 15.00 do 18.00

w budynku przy ul. Szopena 15, przeprowadzane będą prace związane z okresową kontrolą instalacji elektrycznej w Państwa mieszkaniach.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
,,Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach zamieszkania zbiorowego’’ wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art. 62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Usługowo Handlowy ,,Stanel’’, 38- 200 Jasło, ul. Szopena 30
Osoba odpowiedzialna za wykonywany przegląd będzie dostępna będzie pod numerem telefonu kom. 603 976 379

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice
    I płyn dezynfekujący.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz