Logo JSM

Przetarg nieograniczony – docieplenie ścian budynków w Jaśle – ul. Kołłątaja 2, ul. Na Kotlinę 5, ul. Na Kotlinę 7, ul. Na Kotlinę 9 oraz ul. Na Kotlinę 15

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy:

 1. ul. Kołłątaja 2,
 2. ul. Na Kotlinę 5,
 3. ul. Na Kotlinę 7,
 4. ul. Na Kotlinę 9, oraz
 5. ul. Na Kotlinę 15 w Jaśle.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21

 • Terminy realizacji zadań, składania i otwarcia ofert – wg poszczególnych Specyfikacji
 • Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Kołłątaja 2
 2. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy – Kołłątaja 2
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Na Kotlinę 5
 4. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy – Na Kotlinę 5
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Na Kotlinę 7
 6. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy – Na Kotlinę 7
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Na Kotlinę 9
 8. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy – Na Kotlinę 9
 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Na Kotlinę 15
 10. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy – Na Kotlinę 15