Gaz

Os. Gamrat – przegląd inst. gazowej

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zostanie przeprowadzona w Państwa mieszkaniach okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej oraz pomiar zawartości tlenku węgla w spalinach podgrzewaczy wody.

 • Mickiewicza 112: w dniu 17.04.2022r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 114 kl.1,2,3,4: w dniu 18.04.2022r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 114 kl.5,6,7,8: w dniu 19.04.2022r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 116: w dniu 20.04.2022r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 118 kl.1,2,3: w dniu 21.04.2022r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 118 kl.4,5,6: w dniu 24.04.2022r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 120: w dniu 25.04.2021r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 122: w dniu 26.04.2021r. w godzinach od 900 do 1000 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 124:w dniu 26.04.2022r. w godzinach od 1000 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 126: w dniu 26.04.2022r. w godzinach od 1030 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 128: w dniu 27.04.2022r. w godzinach od 900 do 1000 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 130: w dniu 27.04.2022r. w godzinach od 1000 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 132: w dniu 27.04.2022r. w godzinach od 1000 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 154 – główne wejście: w dniu 28.04.2022r. w godzinach od 900 do 1200 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 154-boczne wejście: w dniu 04.05.2022r. w godzinach od 900 do 1100 oraz 1600 do 1700
 • Mickiewicza 150 i Mickiewicza 152: w dniu 05.05.2022r. w godzinach od 900 do 1000 oraz 1600 do 1700

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej. W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Kontrolę będzie przeprowadzała firma: Zakład Instalatorstwo Gazowo Sanitarne Zenon Adamik, ul. Krasińskiego 52, 38-200 Jasło, Osoba wykonująca przeglądy: Pan Jacek Wiatr, tel: 501 156 419

Administrator Osiedla
Kamil Warzecha