Elektryka

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w budynku Kopernika 6

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla  Kopernika informuje, że:

w dniu  08.12.2021  w godzinach  od 800  do 1700  

w budynku przy ul. Kopernika 6 przeprowadzony będzie przegląd i pomiary instalacji elektrycznej. Przegląd  jest obowiązkowy, służy państwa bezpieczeństwu i  przeprowadza się go raz na 5 lat.

Wykonawcą pomiarów jest firma „STANEL”, Stanisław  Hołowicki, 38-200 Jasło, ul Szopena 30, tel. 603 976 379                                                                   

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak