Plan Zagospodarowania Zielona Kotlina

Niezapominajka NA OS. ZIELONA KOTLINA (Planowany)

Budynek wielorodzinny „Niezapominajka” zlokalizowany na powstającym os. Zielona Kotlina w Jaśle

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – „NIEZAPOMINAJKA” – z garażem podziemnym przy ul. Polnych Kwiatów w Jaśle
obejmuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego posadowionego na jednym garażu podziemnym położonego w Jaśle przy ulicy Polnych Kwiatów, na terenie osiedla  „Zielona Kotlina”. Realizacja inwestycji pozwoli uzyskać 22 lokale mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni użytkowej usytuowane na czterech kondygnacjach nadziemnych wraz z pomieszczeniami do tych lokali przynależnymi (komórkami), garażem podziemnym, w którym znajdować się będzie 11 wydzielonych miejsc postojowych, w tym 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej oraz pomieszczenia techniczne, zgodnie z dokumentacją architektoniczną opracowaną przez biuro projektowe „EMA STUDIO sp. z o.o.”. 

Budynek zlokalizowany na os. Zielona Kotlina, będzie posiadał łącznie 22 lokale mieszkalne, 11 miejsc postojowych zlokalizowanych w garażu podziemnym oraz windę.

Planowane rozpoczęcie budowy – II-III kwartał 2024 r.

Szczegóły dotyczące inwestycji oraz informacje o możliwości rezerwacji lokali mieszkalnych dostępne są w Dziale Samorządowym Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr telefonu 13 446 40 40 wew. 20.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!Lokale mieszkalne:

 • Parter
  • D 1.01 – 40,1 m2 – WOLNE
  • D 1.02 – 37,5 m2 – Zarezerwowane
  • D 1.03 – 32,9 m2 – WOLNE
  • D 1.04 – 33,4 m2 – Zarezerwowane
  • D 1.05 – 44,6 m2 – WOLNE
  • D 1.06 – 33,3 m2 – WOLNE
 • Piętro 1
  • D 2.07 – 40,1 m2 – Zarezerwowane
  • D 2.08 – 37,5 m2 – Zarezerwowane
  • D 2.09 – 32,9 m2 – Zarezerwowane
  • D 2.10 – 33,4 m2 – Zarezerwowane
  • D 2.11 – 44,6 m2 – Zarezerwowane
  • D 2.12 – 47,1 m2 – Zarezerwowane
 • Piętro 2
  • D 3.13 – 40,1 m2 – Zarezerwowane
  • D 3.14 – 37,5 m2 – Zarezerwowane
  • D 3.15 – 33,1 m2 – Zarezerwowane
  • D 3.16 – 33,4 m2 – Zarezerwowane
  • D 3.17 – 44,6 m2 – Zarezerwowane
  • D 3.18 – 47,1 m2 – Zarezerwowane
 • Poddasze

Aktualne informacje o wolnych lokalach mieszkalnych dostępne są w Dziale Samorządowym Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr telefonu 13 446 40 40 wew. 20.


Wniosek o przydział mieszkania w ramach inwestycjiRezerwacja i finansowanie

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że finansowanie budowy nowych mieszkań jest bardzo elastyczne i dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów, może odbywać się sukcesywnie wraz z postępem robót budowlanych tzn. w formie miesięcznych rat na warunkach określonych w umowie o budowę lokalu albo w miarę posiadania wolnych środków jednorazowo po zakończeniu budowy.

I etap – Rezerwacja lokalu – prace przygotowawcze związane z uruchomieniem zadania inwestycyjnego – wpłata zaliczkowa, tzw. opłata rezerwacyjna w wysokości 10.000,00 zł przy chęci rezerwacji lokalu mieszkalnego oraz 15.000,00 zł przy chęci rezerwacji lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym w garażu podziemnym – wpłacenie zaliczki zapewnienia rezerwację lokalizacji lokalu i pierwszeństwo przy podpisaniu umowy o jego budowę. Wpłacona zaliczka w całości jest zaliczana na poczet wkładu budowlanego. W przypadku nie podpisania umowy o budowę lokalu (np. zbyt wysoki wkład budowlany, inny niż oczekiwany termin realizacji, brak wolnego lokalu na danej kondygnacji lub w budynku) wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w całości, bez żadnych potrąceń.

Pierwszeństwo w ubieganiu się o zawarcie umowy o budowę lokalu mieszkalnego mają osoby które dokonały wpłaty rezerwacyjnej przed dniem 15 grudnia br.

II etap – Wybór wykonawcy i prace realizacyjne związane z uruchomionym zadaniem inwestycyjnym – Po podpisaniu umowy o budowę lokalu (po wyborze wykonawcy zadania i ustaleniu kosztów budowy) wartość wkładu budowlanego związana z przeniesieniem własności wybudowanego lokalu jest sukcesywne pokrywana w comiesięcznych wpłatach przez cały cykl inwestycyjny – od 10 do 18 rat, ilość rat uzależniona jest od okresu realizacji. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej wysokości miesięcznej raty.

III etap – po zakończeniu zadania i przekazaniu lokalu do użytkowania – ostatnia rata uzupełniająca wkład budowlany oraz pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

W przypadku przystąpienia do inwestycji w trakcie trwania budowy pierwsza wpłata stanowi sumę wszystkich planowanych rat w miesiącach realizacji zadania poprzedzających zawarcie umowy o budowę lokalu powiększonych o wymaganą zaliczkę na prace przygotowawcze oraz odsetki inwestycyjne.

Spółdzielnia udziela wszelkiej pomocy w uzyskaniu kredytu bankowego niezbędnego do sfinansowania zakupu lokalu mieszkalnego poprzez przygotowanie dla każdego Klienta kompletu dokumentów wymaganych przez bank. Ponadto Spółdzielnia może udzielić poręczenia kredytowego do czasu zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wykonaniu umowy o budowę lokalu oraz złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu. Spółdzielnia na wniosek Klienta, który stara się o uzyskanie kredytu bankowego może dokonać przesunięcia terminów wnoszenia rat dostosowując terminy ich wpłat do terminu uzyskania kredytu bankowego.

Na rzecz członków Spółdzielni, którzy wniosą pełny wkład budowlany odpowiadający ostatecznym kosztom budowy lokalu Spółdzielnia ustanawia prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Dopuszczane jest również wnioskowanie o ratalną formę spłaty wkładu budowlanego, z zastrzeżeniem, że w czasie budowy lokalu rata nie może być niższa niż 25% raty wymagalnej, a przed zasiedleniem wartość dokonanych wpłat na poczet wkładu budowlanego stanowić będzie co najmniej 35% ostatecznych kosztów jego budowy.