Niezapominajka I Rumianek Rzut

Rumianek na os. Zielona Kotlina

Rumianek na os. Zielona Kotlina

Budynek wielorodzinny „Rumianek” zlokalizowany na powstającym os. Zielona Kotlina w Jaśle

Wraz ze zbliżającym się nadejściem wiosny na naszej Zielonej Kotlinie zaczynają kiełkować kolejne nowe polne kwiaty. Ledwie zakończyła się budowa naszego „Jaskra”, a już widać na horyzoncie dwa kolejne kwiatuszki – „Niezapominajkę” i „Rumianek”. Dwa bloczki o łącznej liczbie ok. 40-stu lokali mieszkalnych powstaną w zachodniej części Zielonej Kotliny. Prace projektowe w toku, przed nami ostatnie uzgodnienia z samorządem i ulica Polnych Kwiatów będzie miała swoich adresatów.

Zainteresowani, dla których zabrakło mieszkań w „Jaskrze”, mają pierwszeństwo w ubieganiu się o lokale w nowych budynkach. Planowane rozpoczęcie budowy – lato 2022 r., z końcowym odbiorem inwestycji przewidywanym w IV kwartale 2023 r.

Planowany blok wielorodzinny pn. „Rumianek” to 4 kondygnacyjny budynek zlokalizowany na aktualnie powstającym, kameralnym osiedlu „Zielona Kotlina”, z wjazdem od strony ul. Polnych Kwiatów.

Po więcej szczegółów zapraszamy do Działu Samorządowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr telefonu 13 446 40 40 wew. 20.
Finansowanie

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że finansowanie budowy nowych mieszkań jest bardzo elastyczne i dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów, może być odbywać się sukcesywnie wraz z postępem robót budowlanych tzn. w formie miesięcznych rat na warunkach określonych w umowie o budowę lokalu albo w miarę posiadania wolnych mieszkań jednorazowo po zakończeniu budowy.

Po podpisaniu umowy o budowę lokalu (po wyborze wykonawcy zadania i ustaleniu kosztów budowy) wartość wkładu budowlanego  związana z przeniesieniem własności wybudowanego lokalu jest pokrywana w III etapach:

I etap – prace przygotowawcze związane z uruchomieniem zadania inwestycyjnego – wpłata zaliczkowa, tzw. opłata rezerwacyjna w wysokości od 10.000,00 zł do 25.000,00 zł. – wpłacenie zaliczki  zapewnienia rezerwację lokalizacji lokalu i pierwszeństwo przy podpisaniu umowy o jego budowę. Wpłacona zaliczka w całości jest zaliczana na poczet wkładu budowlanego. W przypadku nie podpisania umowy o budowę lokalu (np. zbyt wysoki wkład budowlany, inny niż oczekiwany termin realizacji , brak wolnego lokalu na danej kondygnacji lub w budynku) wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w całości, bez żadnych potrąceń.

II etap – prace realizacyjne związane z uruchomionym zadaniem inwestycyjnym – sukcesywne co miesięczne wpłaty przez cały cykl inwestycyjny – od 10 do 18 rat, ilość rat uzależniona jest od okresu realizacji.  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej wysokości miesięcznej raty.

III etap – po zakończeniu zadania i przekazaniu lokalu do użytkowania – ostatnia rata uzupełniająca wkład budowlany oraz pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

W przypadku przystąpienia do inwestycji w trakcie trwania budowy pierwsza wpłata stanowi sumę wszystkich planowanych rat w miesiącach realizacji zadania poprzedzających zawarcie umowy o budowę lokalu powiększonych o wymaganą zaliczkę na prace przygotowawcze oraz odsetki inwestycyjne.

Spółdzielnia udziela wszelkiej pomocy w uzyskaniu kredytu bankowego niezbędnego do sfinansowania zakupu lokalu mieszkalnego poprzez przygotowanie dla każdego Klienta kompletu dokumentów wymaganych przez bank.

Ponadto Spółdzielnia może udzielić poręczenia kredytowego do czasu zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wykonaniu umowy o budowę lokalu oraz złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia na wniosek Klienta, który stara się o uzyskanie kredytu bankowego może dokonać przesunięcia terminów wnoszenia rat dostosowując terminy ich wpłat do terminu uzyskania kredytu bankowego.