20200821 100801

WOLNE MIESZKANIE – DOMEK TYPU SZEREGÓWKA PRZETARG NA PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMKU JEDNORODZINNEGO Z PRAWEM DO GRUNTU LUB NAJEM OKAZJONALNY

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle informuje, że posiada wolny domek mieszkalny w zabudowie szeregowej o powierzchni 135,56 m2 zlokalizowany w Jaśle przy ul. Floriańskiej 17A/2 i ogłasza ofertowy przetarg na przeniesienie własności domku jednorodzinnego z udziałem w gruncie lub najem okazjonalny w/w lokalu.

Wysokość wkładu budowlanego domku wg ostatecznego rozliczenia inwestycji wynosi 367 600,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności domku jednorodzinnego wraz z prawem do gruntu

Wkład budowlanyOrientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych
367 600,00 złmedia

Spółdzielnia dopuszcza ratalną formę spłaty wkładu budowlanego przy wniesieniu zaliczki w wysokości 20 % wkładu. Kwota uzupełnienia wkładu budowlanego spłacana w miesięcznych ratach jest powiększana o odsetki w wysokości 150 % stopy procentowej WIBOR 3M.

Wartość wyjściowa najmu ustalona przez Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi 12,50 zł za 1 m2 powierzchni domku a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o najem okazjonalny w/w lokalu.

Najem domku w zabudowie szeregowej

Cena najmu 1 m2Wysokość miesięcznych opłat czynszowych
12,50 zł/m21 694,50 zł + media

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym na przeniesienie własności domku wynosi 36 700,00 zł , na najem wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni: Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Oferty z podaniem proponowanej ceny przeniesienia własności domku lub najmu 1 m2 powierzchni domku wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 11 lutego 2021 r.w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle ul. 3 Maja 40.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lub najmu domku jednorodzinnego.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040, oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik

RZUTY DOMKU