Stan Aktualny

Biecz – ul. Parkowa 18 – nadbudowa budynku b. kotłowni

Biecz – ul. Parkowa 18 – nadbudowa budynku b. kotłowni

BUDYNEK MIESZKANIOWY WIELORODZINNY WRAZ Z PRZYŁĄCZEM  WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZEM CIEPLNYM – PRZEBUDOWA BUDYNKU  WYMIENNIKOWNI w BIECZU


Nowa inwestycja Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to projekt częściowej przebudowy i nadbudowy budynku Wymiennikowi zlokalizowanej przy ul. Parkowej 18 i budowa na jej miejscu wielorodzinnego bloczku mieszkalnego. 

Trzykondygnacyjny bloczek z dachami o nachyleniu 2%, niepodpiwniczony, cechował się będzie nowoczesną, elegancką architekturą.

W budynku zaprojektowano 6 mieszkań. Nawiązano do naturalnych kolorów i materiałów – w przyjaznych kolorach popielu z użyciem materiału imitującego drewno. Realizacja  w technologi tradycyjnej i prefabrykowanej: bloczki z betonu komórkowego, konstrukcja wylewana żelbetowa oraz prefabrykowana – stropy, okna PCV kolor grafitowy od zewnątrz, wewnątrz białe.

Działka na której zlokalizowany będzie bloczek jest częścią kompleksu osiedla będącego własnością Inwestora. W pobliżu: plac zabaw dla dzieci, miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz parkingi.AKTUALNIE BRAK WOLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Informacji o dostępności poszczególnych mieszkań udziela Dział Członkowski/Inwestycji – nr tel. 13 446 40 40, nr wew. 20


FINANSOWANIE

0Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że finansowanie budowy nowych mieszkań jest bardzo elastyczne i dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów, może być odbywać się sukcesywnie wraz z postępem robót budowlanych tzn. w formie miesięcznych rat na warunkach określonych w umowie o budowę lokalu. Po podpisaniu umowy o budowę lokalu (czyli po wyborze wykonawcy zadania i wyliczeniu kosztów budowy) wkład budowlany – koszt budowy lokalu mieszkalnego jest pokrywany w III etapach:

I etap – prace przygotowawcze związane z uruchomieniem zadania inwestycyjnego – wpłata zaliczkowa tzw. Opłata Rezerwacyjna w wysokości co najmniej od 10.000,00 zł – wpłacenie zaliczki gwarantuje zapewnienie lokalizacji lokalu i podpisanie umowy o jego budowę. Wpłacona zaliczka w całości jest zaliczana na poczet wkładu budowlanego,

II etap – prace realizacyjne związane z uruchomionym zadaniem inwestycyjnym – co miesięczne wpłaty przez cały cykl inwestycyjny – zgodnie z otrzymanym przed podpisaniem umowy o budowę lokalu harmonogramem wpłat – (w okresie realizacji możliwa spłata 100%, 35% lub 20% kwoty wkładu budowlanego)

III etap – po zakończeniu zadania i przekazania lokalu do użytkowania – ostatnia rata uzupełniająca wkład budowlany (lub przeniesienie pozostałej części wkładu budowlanego do ratalnej spłaty) oraz pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

W przypadku przystąpienia do inwestycji w trakcie trwania budowy pierwsza wpłata stanowi sumę wszystkich planowanych rat w miesiącach realizacji zadania poprzedzających zawarcie umowy powiększonych o wymaganą zaliczkę na prace przygotowawcze. Spółdzielnia udziela wszelkiej pomocy w uzyskaniu kredytu bankowego niezbędnego do sfinansowania kosztów zakupu lokalu mieszkalnego poprzez przygotowanie dla każdego Klienta kompletu dokumentów wymaganych przez bank. Ponadto Spółdzielnia może udzielić poręczenia kredytowego do czasu zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wykonaniu umowy o budowę lokalu oraz złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu. Spółdzielnia na wniosek Klienta, który stara się o uzyskanie kredytu bankowego może dokonać przesunięcia terminów wnoszenia rat dostosowując terminy ich wpłat do terminu uzyskania kredytu bankowego.